Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba podľa zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady z 28. februára 1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 624/2004 Zb., ktorým sa zákon 138/1992 Zb mení a dopĺňa. Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba zapísaná v SKSI, ktorá Vám zaručí že Vaša stavba bude zrealizovaná kvalitne, v dohodnutom čase (podľa harmonogramu), v dohodnutej cene.