Protihlukové steny

Protihlukové steny

Hlukové štúdie
Protihlukové steny
Merania hluku

Zábradlie

Zábradlie

Cestné zábradlie
Clony proti oslneniu
Únikové schodiská

Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie

Kotevné systémy
Jadrové vŕtanie

Elektroinštalácie

Elektroinštalácie

Návrh
Projekcia
Dodávka a montáž
Revízie

Rozvádzače

Rozvádzače

Návrh
Projekcia
3D modely
Dodávka a montáž

Smart riešenia

Smart riešenia

Smart Riadenie osvetlenia
kúrenia, kamerových systémov
domácich spotrebičov

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť

Príprava a spracovanie podkladov pre
Územné konania
Stavebné konania
Kolaudačné konania

Riadenie stavieb

Riadenie stavieb

Výber dodávateľov
Koordinácia profesií
Vedenie stavby

Dozorovanie stavieb

Dozorovanie stavieb

Kontrola kvality
Stavebný dozor
Kontrola fakturácie