Spoločnosť M-P-S, s.r.o. sme založili v roku 2007 za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti elektroinštalácií, neskôr svoju činnosť rozšírila o dodávku a montáž protihlukových stien. V roku 2011 bola založená spoločnosť M‑P‑S Services, s.r.o. ako druhá spoločnosť v skupine a prevzala dodávky protihlukových stien a rozšírila svoje služby o inžiniersku činnosť, riadenie a dozorovanie stavieb. V roku 2019 došlo k zmene vlastníckej štruktúry skupiny spoločností skupiny M-P-S.